ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ


Тема 1. Бухгалтерський  облік, його суть тазначення

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Тема 5. Рахунки і подвійний запис
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів
Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 9 . Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку
Тема 10. Основи фінансової звітності 

Коментарі