Бухгалтерський облік

Лекційний матеріал

Тема 1. Бухгалтерський  облік, його суть тазначення
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Тема 5. Рахунки і подвійний запис
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів
Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 9 . Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку
Тема 10. Основи фінансової звітності

Практичні завдання

Практична робота №1. Тема: Групування засобів за складом і розміщенням, джерелами їх утворення

Практична робота №2. Тема: Складання бухгалтерського балансу

Практична робота №3Тема: Відображення в балансі чотирьох типів змін під впливом господарських операцій

Практична робота №4. Тема: Рахунки і подвійний запис

Відео проведення практичного заняття №4 до теми: Рахунки  і подвійний запис

Практична робота №5. Тема: Облік процесу постачання

Практична робота №6. Тема: Облік процесу виробництва

Практична робота №7. Тема: Облік процесу реалізації
Практична робота №8. Тема: Інвентаризація
Практична робота №9. Тема: Регістри і форми бухгалтерського обліку

Контроль знань

Тести для самоконтролю

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть та значення
Тема 2.  Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Тема 5.  Рахунки і подвійний запис
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів
Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 9 . Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку
Тема 10. Основи фінансової звітності 

Кросворди

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть та значення
Тема 2.  Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Тема 5.  Рахунки і подвійний запис
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів
Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 9 . Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку
Тема 10. Основи фінансової звітності  

 

 

 

Коментарі