ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть та значення

Тема 2.  Предмет і метод бухгалтерського обліку
Тема 3. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Тема 5.  Рахунки і подвійний запис
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів
Тема 8. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 9 . Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку
Тема 10. Основи фінансової звітності 


Коментарі