РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

         Закони:

1.     Закон № 996 - Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

2.  Закон №2464 – Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

        Інструкції:

1. Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99р. № 291.

         Конституція:

1.     Конституція – Конституція України від 28.06.96р.

 

Положення:

1. Положення №88 - Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88.

2. Положення №879 - Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.14 р. №879.

  

Методичні рекомендації:

  1. Методичні рекомендації № 132 - Методичні рекомендації з планування,      обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)    сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики        України від 18.05.01 р. № 132.

   2. Методичні рекомендації № 390Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально - ордерної форми обліку  для сільськогосподарських підприємств затверджено  Наказом Міністерства аграрної політики України від “ 4 ” червня  2009 р. № 390.

  3. Методичні рекомендації № 433Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджені наказом Мінфіну Ук­раїни від 28.03.2013 р. № 433.

 

Навчальні посібники:

 

        Національні стандарти бухгалтерського обліку:

   1.НП(С)БО 1 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.

 

 

 

Коментарі