РЕБУСИ

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть та значення

Тема 2.  Предмет і метод бухгалтерського обліку

Тема 3. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

Тема 5.  Рахунки і подвійний запис 

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку 

Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів 

Тема 8 . Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 

Тема 9. Основи фінансової звітності 

Коментарі