ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Практична робота №2. Тема: Складання бухгалтерського балансу

Практична робота №3Тема: Відображення в балансі чотирьох типів змін під впливом господарських операцій

Практична робота №4. Тема: Рахунки і подвійний запис

Практична робота №5. Тема: Облік процесу постачання

Практична робота №6. Тема: Облік процесу виробництва

Практична робота №7. Тема: Облік процесу реалізації
Практична робота №8. Тема: Інвентаризація
Практична робота №9. Тема: Регістри і форми бухгалтерського обліку

 

Коментарі